Tài trợ thương mại điện tử là một giải pháp tài trợ tài chính cung cấp nguồn vốn lưu động cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Các giải pháp dành cho  doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử bao gồm: cấp hạn mức tín dụng, tín dụng vi mô, đầu tư trực tiếp, thẻ tín dụng doanh nghiệp và bao thanh toán hóa đơn.

Lý do các doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ Tài trợ thương mại điện tử?

Các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng Tài trợ thương mại điện tử với mục đích nhằm ổn định dòng tiền và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán: trả lương nhân viên, đóng thuế và chi trả chi phí hoạt động. Tài trợ thương mại điện tử cũng được sử dụng trong hoạt động đầu tư, ví dụ như mua thêm cổ phiếu hay chuyển đổi cấu trúc đầu tư. Trong những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều  doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tài trợ tài chính thay thế nhằm tiếp cận với nguồn vốn lưu động. Các nguồn tài trợ tài chính thay thế hiện đang có mặt trên thị trường có thể kể đến như: Chiết khấu hóa đơn, Tài trợ hóa đơnTài trợ chuỗi cung ứng. Hơn nữa, sự tiến bộ của xu hướng Số hóa đang đẩy nhanh tốc độ tiếp cận với những nguồn tài trợ tài chính thay thế của các doanh nghiệp.

Các Bên tham gia vào quy trình Tài trợ thương mại điện tử?

Trong quy trình Tài trợ thương mại điện tử có bốn bên tham gia:

 • Bên bán, hay còn được biết đến dưới vai trò là nhà cung cấp, sẽ thường là đơn vị yêu cầu sử dụng Dịch vụ tài chính. Bên bán có thể là một doanh nghiệp thương mại, một công ty sản xuất hay một nhà cung cấp dịch vụ.
 • Nền tảng thương mại điện tử (nhà kho được sử dụng để chứa hàng hóa) là một nền tảng kỹ thuật số nổi tiếng và có quy mô trên toàn cầu. Ví dụ như: eBay, Amazon hay Alibaba.
 • Nền tảng tài trợ tài chính thương mại là một tổ chức tài chính danh tiếng, cung cấp tính thanh khoản thông qua việc tạm ứng vốn cho bên bán. Ví dụ như: Velotrade.
 • Người dùng cuối, hay còn được biết đến dưới vai trò là bên mua, mua sản phẩm từ bên bán thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Quy trình Tài trợ thương mại điện tử diễn ra như thế nào?

Công ty tài trợ tài chính tạm ứng vốn cho bên bán và thu lại một phần vốn sau mỗi 15 ngày, trích từ nguồn doanh thu tạo ra trên nền tảng thương mại điện tử.

Đầu tiên, Nền tảng Tài trợ Thương mại điện tử cấp hạn mức tín dụng cho nhà cung cấp dựa trên việc phân tích lịch sử kinh doanh của đơn vị yêu cầu nhận tài trợ vốn (nhà cung cấp), trong đó tính đến một vài yếu tố như:

 • Doanh thu hàng năm
 • Dòng tiền (ví dụ: trong 12 tháng gần nhất)
 • Hàng tồn kho (Dòng chảy hàng hóa, quản lý vật tư …)
 • Hiệu suất bán hàng

Nhằm đảm bảo tính trực tiếp và liên tục trong việc trao đổi thông tin, công ty tài trợ tài chính sẽ truy cập nền tảng thương mại điện tử thông qua Giao diện lập trình ứng dụng (API). Nói cách khác, công ty tài trợ tài chính sẽ có thể theo dõi các hoạt động kinh doanh của bên bán, ví dụ như: lịch sử thanh toán và số lượng hàng hóa tại kho của nền tảng thương mại điện tử. Tóm lại, rủi ro từ lỗi do con người và sự tương tác với bên bán được giới hạn.

Vì những hệ thống đều liên kết với nhau, các nền tảng được kết nối và có khả năng trao đổi thông tin cho nhau. Một khoản tạm ứng (dựa trên hạn mức tín dụng) được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp.

Khi người tiêu dùng mua hàng hóa thì nền tảng thương mại điện tử sẽ nhận về khoản doanh thu được tạo ra từ các giao dịch này.

Các nền tảng thương mại điện tử thường sẽ trả tiền cho bên bán 2 tuần 1 lần. Do đó, khoản tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của công ty tài trợ tài chính. Sau khi khoản tạm ứng ban đầu đã được hoàn trả đầy đủ, thuật toán sẽ phân tích hiệu suất kinh doanh của bên bán. Sau đó, quy trình tài trợ tài chính có thể lặp lại từ đầu. Tóm lại, hoạt động tái đăng ký tài trợ tài chính là một quy trình hoàn toàn tự động.

Doanh nghiệp làm thế nào để đăng ký nhận tài trợ vốn với Velotrade?

Doanh nghiệp của bạn đã đăng ký kinh doanhđi vào hoạt động được ít nhất 12 tháng với lịch sử tín dụng tốt. Doanh nghiệp bạn phải bán hàng hóa thông qua một Nền tảng thương mại điện tử. Sau khi đã thoả mãn các điều kiện này, doanh nghiệp bạn sẽ có thể đăng ký Tài trợ thương mại điện tử với Velotrade!

Quy trình trực tuyến thông qua nền tảng Velotrade diễn ra như sau:

 1. Đăng ký nhận vốn trên nền tảng Velotrade (chỉ cần đăng kí vào lần đầu tiên)
 2. Velotrade xác minh thông tin của doanh nghiệp (quy trình hoàn toàn kỹ thuật số, không có các loại giấy tờ phiền phức)
 3. Doanh nghiệp bạn sẽ được cấp hạn mức tín dụng
 4. Giao diện lập trình ứng dụng sẽ được thiết lập giữa nền tảng thương mại điện tử và Velotrade.
 5. Khoản tạm ứng sẽ được chuyển tới tài khoản ngân hàng của bạn.