Phát triển doanh nghiệp của bạn

Tại đây, bạn có thể tìm thấy những thông tin chuyên sâu về Quản lý dòng tiền, Tài chính doanh nghiệp và Thương mại điện tử
Thắt Chặt Tín Dụng Tại Việt Nam Làm Tăng Nhu Cầu Tài Trợ Vốn

Thắt Chặt Tín Dụng Tại Việt Nam Làm Tăng Nhu Cầu Tài Trợ Vốn

Việc siết chặt thị trường tín dụng Việt Nam đã tác động đến không chỉ các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ mà còn các tập đoàn lớn thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Đánh giá thị trường đang trải qua tình trạng thiếu hụt vốn nghiêm trọng, chính phủ đã có những động thái nhằm giảm bớt áp lực cho nền kinh tế và giúp các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.

Hóa Đơn Là Gì? Các Yếu Tố Quan Trọng Để Được Tài Trợ Vốn

Hóa Đơn Là Gì? Các Yếu Tố Quan Trọng Để Được Tài Trợ Vốn

Hoá đơn là yêu cầu thanh toán chính thức do Bên bán phát hành cho Bên mua. Đây là loại tài liệu có giới hạn về mặt thời gian. Do Bên mua và Bên bán thường đồng ý giao dịch dưới hình thức tín dụng thương mại nên hóa đơn thường nêu rõ các điều khoản tín dụng đó. Đây là chứng từ cực kỳ quan trọng để được tài trợ vốn, trong đó hóa đơn được sử dụng như tài sản đảm bảo để nhận được tài trợ từ các bên cho vay theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị hóa đơn.

Hóa Đơn Là Gì? Các Yếu Tố Quan Trọng Để Được Tài Trợ Vốn

Hóa Đơn Là Gì? Các Yếu Tố Quan Trọng Để Được Tài Trợ Vốn

Hoá đơn là yêu cầu thanh toán chính thức do Bên bán phát hành cho Bên mua. Đây là loại tài liệu có giới hạn về mặt thời gian. Do Bên mua và Bên bán thường đồng ý giao dịch dưới hình thức tín dụng thương mại nên hóa đơn thường nêu rõ các điều khoản tín dụng đó. Đây là chứng từ cực kỳ quan trọng để được tài trợ vốn, trong đó hóa đơn được sử dụng như tài sản đảm bảo để nhận được tài trợ từ các bên cho vay theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị hóa đơn.

Big Screen

Press Release

Những câu chuyện dọn dẹp bãi biển của Velotrade

Tại Velotrade, chúng tôi không chỉ tạo điều kiện cho khách hàng và người dùng nền tảng tham gia vào quá trình chuyển đổi ESG, mà còn tham gia vào các hoạt động có tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả ngay lập tức. Vì lý do này, Velotrade đã tổ chức các sự kiện dọn dẹp bãi biển thường xuyên trong suốt cả năm. Đoán xem chúng tôi đã học được gì?