Thư viện: chia sẻ kiến thức về tài trợ thương mại

Hữu ích cho người mới bắt đầu và kể cả các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Kiểm soát dòng tiền, các vấn đề  vay vốn và quản lý rủi ro được đề cập trong các bài viết cụ thể.

 

Được chia sẻ bởi Velotrade, một nền tảng công nghệ tài chính giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn lưu động hiệu quả với nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư (nói một cách đơn giản, chúng tôi cung cấp giải pháp tài chính)

Nội dung mới nhất

Tài trợ đơn đặt hàng

Tài trợ vốn dựa trên Đơn đặt hàng là gì?

Thiếu vốn hoạt động luôn là một trong những vấn để mà chủ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) phải đau đầu. Tài trợ vốn theo Đơn đặt hàng (PO) là một trong những phương thức tiếp cận vốn cho doanh nghiệp này có thể cân nhắc. Với phương thức này, Doanh nghiệp có thanh...
Tài trợ vốn lưu động

Tài trợ vốn lưu động là gì?

Tài trợ vốn lưu động là giải pháp tài chính phù hợp cho các doanh nghiệp cần vay vốn cho mục đích chi trả các khoản chi phí không quá lớn như chi phí hoạt động và tiền lương nhân viên. Đây là một giải pháp phổ biến với các doanh nghiệp mà dòng tiền hàng tháng không ổn...

Tài trợ vốn thương mại điện tử là gì?

Tài trợ thương mại điện tử là một giải pháp tài trợ tài chính cung cấp nguồn vốn lưu động cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Các giải pháp dành cho  doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử bao gồm: cấp hạn mức tín dụng, tín dụng vi mô, đầu tư trực tiếp,...

Tài trợ chuỗi cung ứng là gì?

Tài trợ chuỗi cung ứng là một phần quan trọng trong Quản lý chuỗi cung ứng giúp kết nối Bên mua, Bên bán và các Tổ chức tài trợ tài chính. Tài trợ chuỗi cung ứng giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí tài chính và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Và quan trọng...

Chiết khấu hoá đơn là gì?

Chiết khấu hóa đơn là hình thức doanh nghiệp bán hóa đơn thương mại cho một bên thứ ba, thường được gọi là công ty tài trợ tài chính. Ngay sau khi giao dịch bán hóa đơn được hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nhận được một khoản ứng trước dựa trên trị giá hóa đơn trong khi đó...

Bao thanh toán hoá đơn là gì?

Bao thanh toán hóa đơn là quy trình tài trợ tài chính trong đó doanh nghiệp bán các hóa đơn chưa được thanh toán cho một bên thứ ba được gọi công ty bao thanh toán. Khi một hóa đơn được bán, công ty bên thứ ba trả một phần tiền của giá trị hóa đơn của khách hàng và...

Tài trợ thương mại 1.01

Chiết khấu hoá đơn là gì?

Chiết khấu hóa đơn là hình thức doanh nghiệp bán hóa đơn thương mại cho một bên thứ ba, thường được gọi là công ty tài trợ tài...

read more

Sắp ra mắt!

Industry Insights

Receive the latest news, events and industry insights from our team of experts

Nền tảng trực tuyến Velotrade : Mô hình tài trợ hóa đơn

Thông qua việc bán hóa đơn, các doanh nghiệp sẽ có khả năng tiếp cận nhanh chóng với nguồn tiền mặt, cải thiện dòng tiền và chu kì vốn lưu động.

Thư viện

Tài trợ chuỗi cung ứng là gì?

Tài trợ chuỗi cung ứng là gì?

Tài trợ chuỗi cung ứng là một phần quan trọng trong Quản lý chuỗi cung ứng giúp kết nối Bên mua, Bên bán và các Tổ chức tài trợ tài chính. Tài trợ chuỗi cung ứng giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí tài chính và cải...

Chiết khấu hoá đơn là gì?

Chiết khấu hoá đơn là gì?

Chiết khấu hóa đơn là hình thức doanh nghiệp bán hóa đơn thương mại cho một bên thứ ba, thường được gọi là công ty tài trợ tài chính. Ngay sau khi giao dịch bán hóa đơn được hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nhận được một khoản ứng...

Bao thanh toán hoá đơn là gì?

Bao thanh toán hoá đơn là gì?

Bao thanh toán hóa đơn là quy trình tài trợ tài chính trong đó doanh nghiệp bán các hóa đơn chưa được thanh toán cho một bên thứ ba được gọi công ty bao thanh toán. Khi một hóa đơn được bán, công ty bên thứ ba trả một phần...

Các bài phỏng vấn trên TV

Và..

Chiết khấu hoá đơn là gì?

Chiết khấu hóa đơn là hình thức doanh nghiệp bán hóa đơn thương mại cho một bên thứ ba, thường được gọi là công ty tài trợ tài...

read more

Xuất nhập khẩu

Tài trợ vốn thương mại điện tử là gì?

Tài trợ thương mại điện tử là một giải pháp tài trợ tài chính cung cấp nguồn vốn lưu động cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Các giải pháp dành cho  doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử bao gồm: cấp hạn mức tín dụng, tín dụng vi mô, đầu tư trực tiếp,...

Tài khoản uỷ thác giữ là gì?

Việc thiết lập thỏa thuận uỷ thác quản lý tài khoản sẽ giúp giải quyết những vấn đề về sự tin tưởng giữa các đối tác khi họ có ít thông tin về nhau. Một uỷ thác quản lý tài khoản được thiết lập bởi tổ chức tài chính danh tiếng: bên mua sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi...

IncoTerms 2020 là gì?

Incoterms là một bộ quy tắc được công nhận trên toàn cầu với chức năng hướng dẫn bên bán và bên mua trong việc soạn thảo và thực hiệp hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Lần đầu được giới thiệu vào năm 1936 bởi Phòng thương mại quốc tế (ICC), bộ quy tắc Incoterms 2020 đánh...
Tài trợ vốn lưu động là gì?

Tài trợ vốn lưu động là gì?

Tài trợ vốn lưu động là giải pháp tài chính phù hợp cho các doanh nghiệp cần vay vốn cho mục đích chi trả các khoản chi phí không quá lớn như chi phí hoạt động và...

read more
Tài trợ chuỗi cung ứng là gì?

Tài trợ chuỗi cung ứng là gì?

Tài trợ chuỗi cung ứng là một phần quan trọng trong Quản lý chuỗi cung ứng giúp kết nối Bên mua, Bên bán và các Tổ chức tài trợ tài chính. Tài trợ chuỗi cung ứng giúp...

read more