BLOG

Nhằm giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về tình hình Tài Trợ Thương Mại Quốc Tế, các bài blog của Velotrade thảo luận xoay quanh các chủ đề kinh tế khác nhau như chủ đề xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp, rủi ro tài chính ở doanh nghiệp, các loại tài sản thay thế như Các khoản phải thu thương mại. Các chủ đề này luôn được cập nhật sâu sát và kịp thời.
Tái khởi động nền kinh tế toàn cầu

Tái khởi động nền kinh tế toàn cầu

Chính phủ tại nhiều nước đã chi rất nhiều ngân sách nhằm đối phó với Đại dịch Covid-19 – nhưng để có thể thực sự khôi phục lại niềm tin của người tiêu dùng họ vẫn cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Việc khởi động lại nền kinh tế đòi hỏi nỗ lực trên toàn cầu từ các Chính...

read more
Ảo tưởng tảng băng trôi trong thị trường tài chính là gì?

Ảo tưởng tảng băng trôi trong thị trường tài chính là gì?

Cách sử dụng: thuật ngữ “Ảo tưởng tảng băng trôi” được sử dụng để miêu tả khi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của một vấn đề lớn (phần nổi của tảng băng); 90% thể tích còn lại của tảng băng nằm ẩn dưới mặt nước tạo ra một mối đe dọa vô hình đối với các tàu...

read more
Đa dạng hoá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp bạn tại Việt Nam

Đa dạng hoá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp bạn tại Việt Nam

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi PwC, các CFO đang tìm kiếm những lựa chọn mới cho chuỗi cung ứng do bối cảnh kinh tế thế giới đang ngày càng trở trên không chắc chắn. Hiện nay, thuế quan đang đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng trì trệ và tốc độ toàn cầu...

read more
Tầm quan trọng của Số hoá và xu hướng tương lai cho Doanh nghiệp

Tầm quan trọng của Số hoá và xu hướng tương lai cho Doanh nghiệp

Trong Sáng Kiến Chuyển Đổi Số Các Ngành Công Nghiệp, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã nhấn mạnh rằng tất cả những “mảnh ghép” công nghệ cần thiết để thực hiện Số hóa đã đều nằm trong tay chúng ta - bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Tài sản thông tin (Big Data), Điện toán đám...

read more
Dịch vụ uỷ thác giữ giúp giải quyết các vấn đề về kinh doanh thiết bị bảo hộ (PPE) giữa đại dịch Covid-19

Dịch vụ uỷ thác giữ giúp giải quyết các vấn đề về kinh doanh thiết bị bảo hộ (PPE) giữa đại dịch Covid-19

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đại dịch Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Không nơi nào ta có thể thấy sự tác động của đại dịch này rõ rệt hơn là ở trên thị trường dành cho Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), nơi những người dân...

read more

Welcome

Velotrade Logo transparent background

Velotrade provides Trade Finance solutions (SCF, Invoice Discounting, Factoring, eCommerce) to corporates in need of financing. On Velotrade’s marketplace, businesses can access working capital by securing advance payment from investors.

Categories

Office Location

Velotrade Management Limited
Room 24, Units 405‑414,
Level 4, Core E, Cyberport 3
100 Cyberport Road
Hong Kong

Opening Hours

M-F: 9am – 6pm

Email

contacts@velotrade.com