ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Các điều khoản
  1. Các điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng và truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm (các) trang web, (các) ứng dụng, giao diện lập trình ứng dụng (API), các thông báo và bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào xuất hiện trong đó (gọi chung là "Nền tảng" của chúng tôi) .
  2. Bằng cách sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này bất kể bạn là người dùng trả phí hay khách truy cập không trả phí. Nếu bạn đang sử dụng Nền tảng của chúng tôi với tư cách là đại diện của một tổ chức, bạn đồng ý với các điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó.
  3. Bạn cũng nên đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi quy định cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 2. Về Velotrade và thông tin liên hệ
  1. Chúng tôi là Velotrade Management Limited, một công ty đã đăng ký tại Hồng Kông, giao dịch với tên gọi Velotrade. Số đăng ký công ty của chúng tôi là 2277454 và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại Phòng 24, Đơn vị 405-414, Tầng 4, Core E, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong.
  2. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến Nền tảng của chúng tôi, các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc các điều khoản này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số: +852 5808 3777 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ email: contacts@velotrade.com hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ: Phòng 24 , Đơn vị 405-414, Tầng 4, Core E, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hồng Kông.
  3. Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu liên quan đến Nền tảng của chúng tôi và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó, có sẵn tại trang web chính thức của chúng tôi (www.velotrade.com ở cuối trang). Điều quan trọng là bạn phải đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi, chính sách này có thể được cập nhật theo thời gian và hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và các quyền mà bạn có đối với thông tin của mình.
  4. Nếu chúng tôi cần liên hệ với bạn, chúng tôi liên hệ số điện thoại hoặc gửi thư cho bạn theo địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu điện mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
  5. Khi chúng tôi sử dụng từ "viết" trong các điều khoản này, điều này bao gồm cả email.
 3. Thay đổi điều khoản
  1. Theo thời gian, các điều khoản này có thể được thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật các điều khoản thay đổi trên Nền tảng của chúng tôi.
  2. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng Nền tảng của chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách sửa đổi.
 4. Sự sẵn có của các dịch vụ của chúng tôi
  1. Chúng tôi liên tục thay đổi và cải tiến Nền tảng của mình cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, hoặc thêm hoặc bớt các chức năng hoặc tính năng, và chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một số sản phẩm, dịch vụ, chức năng hoặc tính năng nhất định. Nếu chúng tôi ngừng sản phẩm, dịch vụ, chức năng hoặc tính năng nhất định, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu có thể.
  2. Chúng tôi có thể phát hành các sản phẩm, dịch vụ, chức năng hoặc tính năng mà chúng tôi vẫn đang thử nghiệm và đánh giá. Chúng tôi sẽ gắn nhãn các dịch vụ đó là “beta”, “xem trước”, “truy cập sớm” hoặc “dùng thử” hoặc bất kỳ từ hoặc cụm từ nào có nghĩa tương tự. Bạn hiểu rằng các dịch vụ beta này không đáng tin cậy như các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.
  3. Chúng tôi có quyền hạn chế việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bao gồm quyền hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi tin rằng bạn vi phạm các điều khoản này hoặc đang sử dụng sai Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp.
  4. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Nền tảng của chúng tôi luôn khả dụng, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng hoạt động hoặc quyền truy cập vào Nền tảng của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc liên tục. Nền tảng của chúng tôi có thể bị gián đoạn để bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, lỗi mạng hoặc thiết bị.
  5. Bạn chịu trách nhiệm thiết lập cấu hình công nghệ thông tin của bạn, chương trình máy tính và nền tảng hoặc hệ thống của mình để truy cập Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc vi rút.
 5. Tài khoản và mật khẩu của bạn
  1. Khi đăng ký tài khoản trên Nền tảng của chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và cập nhật về bản thân. Bạn nên chọn một mật khẩu mạnh và an toàn. Bạn phải giữ mật khẩu của bạn an toàn và bảo mật.
  2. Bạn đồng ý không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản của mình hoặc cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi phát hiện thấy một tài khoản được chia sẻ bởi nhiều người dùng, chúng tôi có thể coi đây là một vi phạm bảo mật và tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.
  3. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mật khẩu nào, dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp phát, bất cứ lúc nào, nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, bạn vi phạm các điều khoản này.
  4. Bạn đồng ý tuân theo Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của chúng tôi, được nêu ở cuối các điều khoản này.
  5. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động hoặc hoạt động xảy ra bởi, thông qua hoặc dưới tài khoản của bạn, trừ khi bạn báo cáo việc sử dụng sai.
 6. Sử dụng nền tảng
  1. Bạn phải tuân thủ Chính sách Sử dụng Chấp nhận được và tất cả các luật hiện hành và yêu cầu quy định, bao gồm luật bảo mật và luật sở hữu trí tuệ trong việc sử dụng hoặc truy cập Nền tảng.
  2. Chúng tôi cung cấp cho bạn một tài khoản cá nhân, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể uỷ quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, không độc quyền và giấy phép có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bao gồm bất kỳ phần mềm hoặc ứng dụng nào như một phần của dịch vụ chúng tôi cung cấp. Giấy phép này dành cho mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Nền tảng của chúng tôi do chúng tôi cung cấp và theo cách thức được các điều khoản này cho phép.
  3. Giấy phép sử dụng Nền tảng của chúng tôi này sẽ chấm dứt nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung khác do chúng tôi đưa ra vào từng thời điểm.
  4. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao dịch bất kỳ quyền truy cập nào vào Nền tảng hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào trên đó.
 7. Quyền lợi của bạn
  1. Bạn có quyền đối với bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Nền tảng (“Nội dung của bạn”). Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị nội dung đó, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép phụ) để sử dụng, xử lý, sao chép, tái sản xuất, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền, hiển thị và phân phối nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hoặc thông qua bất kỳ kênh phân phối nào (hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này), tuân theo các điều khoản hiện hành trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
  2. Bạn chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng Nội dung của mình và mọi hậu quả của nó, bao gồm mọi hậu quả của việc sử dụng Nội dung của bạn bởi những người dùng khác hoặc bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng Nội dung của Bạn, cũng như việc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào do người dùng hoặc khách truy cập khác gửi hoặc đăng.
  3. Bạn đảm bảo rằng Nội dung của Bạn không và sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ của bạn đối với Nội dung của Bạn theo các điều khoản này.
  4. Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contacts@velotrade.com.
 8. Quyền của chúng tôi
  1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Nền tảng hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều thuộc về chúng tôi hoặc đã được cấp phép hợp pháp cho chúng tôi. Mọi quyền theo luật hiện hành đều được bảo lưu. Bạn không được tải lên, đăng, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phối bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào của Nền tảng của chúng tôi theo bất kỳ cách nào hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào liên quan đến bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào như vậy.
  2. Chúng tôi có thể (theo quyết định của mình nhưng không có nghĩa vụ) xem xét nội dung hoặc thông tin do người dùng gửi hoặc đăng trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là xúc phạm, có hại, lừa đảo, phân biệt đối xử, phỉ báng hoặc không phù hợp hoặc gây hiểu lầm hoặc nội dung mà chúng tôi tin rằng có thể vi phạm quyền của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận hoặc hỗ trợ bất kỳ quan điểm nào được thể hiện bởi bất kỳ người dùng nào trên Nền tảng của chúng tôi.
  3. Tên của chúng tôi “Velotrade” và các nhãn hiệu và biểu tượng của chúng tôi là nhãn hiệu thương mại của chúng tôi (có thể là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) và không được sử dụng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 9. Phản hồi
  1. Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh phản hồi về Nền tảng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi được tự do sử dụng, tiết lộ, thông qua và / hoặc sửa đổi bất kỳ phản hồi và thông tin nào (bao gồm bất kỳ ý tưởng, khái niệm, đề xuất, gợi ý hoặc nhận xét nào) do bạn cung cấp để sử dụng liên quan đến Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi đề nghị mà không có bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.
  2. Theo đây, bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ mọi quyền yêu cầu bất kỳ khoản phí, tiền bản quyền, lệ phí hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chấp nhận và / hoặc sửa đổi bất kỳ phản hồi nào của bạn.
 10. Giới hạn trách nhiệm
  1. Một số quốc gia hoặc khu vực pháp lý có thể không cho phép tuyên bố từ chối trách nhiệm trong điều khoản này, trong trường hợp đó, những tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ không áp dụng cho bạn.
  2. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi (bao gồm (các) công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện, đối tác và người cấp phép (gọi chung là “Đơn vị của chúng tôi”)) giới hạn rõ ràng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan với hoặc phát sinh từ việc cung cấp Nền tảng như sau:
   1. chúng tôi cung cấp Nền tảng và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có" và việc bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi bạn sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro;
   2. chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) về Nền tảng và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp;
   3. chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin hoặc nội dung bạn tìm thấy trên Nền tảng luôn chính xác, trung thực, đầy đủ và cập nhật mới nhất;
   4. chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm và tuyên bố (ví dụ: bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm); chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào trong Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào, vi rút, lỗi; và
   5. chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của hoặc bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được gửi hoặc đăng bởi bất kỳ người dùng nào của Nền tảng (cho dù trực tuyến hay ngoại tuyến).
  3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Đơn vị của Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc những người khác về:
   1. bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, điển hình, hậu quả hoặc trừng phạt nào; hoặc là
   2. mọi mất mát dữ liệu, kinh doanh, cơ hội, danh tiếng, lợi nhuận hoặc doanh thu, liên quan đến việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi hoặc
   3. bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp.
  4. Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với hành vi gian lận hoặc trình bày sai sự thật trong việc vận hành Nền tảng hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  5. Nếu bạn đang sử dụng Nền tảng với tư cách là người tiêu dùng, ở một số quốc gia hoặc khu vực pháp lý, bạn có thể có một số quyền hợp pháp nhất định với tư cách là người tiêu dùng. Trong những trường hợp như vậy, không có gì trong các điều khoản này hạn chế quyền hợp pháp của bạn với tư cách là người tiêu dùng mà có thể không được từ bỏ theo hợp đồng.
  6. Ngoài các loại trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi không thể giới hạn theo luật, trách nhiệm pháp lý của các Tổ chức của Chúng tôi đối với bạn (tổng thể) được giới hạn ở số tiền bạn đã trả cho chúng tôi (nếu có) để sử dụng Nền tảng của chúng tôi hoặc cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi ưu đãi trong mười hai (12) tháng qua.
 11. Đại diện của bạn
  1. Nền tảng của chúng tôi không dành cho và không được sử dụng bởi trẻ vị thành niên. Bằng cách sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn là người lớn và bạn có thể tham gia hợp pháp các thỏa thuận hợp đồng.
  2. Nếu bạn đang sử dụng Nền tảng thay mặt cho một tổ chức, bằng cách sử dụng Nền tảng, bạn tuyên bố rằng bạn có các quyền và thẩm quyền cần thiết để đồng ý với các điều khoản này (và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, Chính sách sử dụng Chấp nhận được và các tài liệu khác được đề cập ở đây) thay mặt cho chủ thể đó.
 12. Bồi thường
  1. Bạn đồng ý bồi thường và giữ các Đơn vị của Chúng tôi vô hại khỏi và chống lại tất cả các trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, khiếu nại, chi phí (bao gồm phí và lệ phí pháp lý), và các chi phí liên quan hoặc phát sinh từ (i) bạn vi phạm các điều khoản này, (ii) việc sử dụng của bạn về Nền tảng của chúng tôi và / hoặc (iii) bất kỳ trình bày sai lệch nào do bạn đưa ra.
  2. Bạn cũng đồng ý hoàn toàn hợp tác với chúng tôi để bảo vệ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Nền tảng của chúng tôi hoặc các điều khoản này.
 13. Chấm dứt
  1. Các điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt hợp đồng như sau.
  2. Bạn có thể ngừng sử dụng Nền tảng bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt tài khoản của mình.
  3. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng của chúng tôi, nếu chúng tôi có cơ sở tin rằng:
   1. bạn đang vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần các điều khoản này (bao gồm cả việc kéo dài không giải quyết được bất kỳ khoản thanh toán nào);
   2. bạn đang sử dụng Nền tảng theo cách có thể gây ra nguy cơ thiệt hại hoặc tổn thất thực sự cho chúng tôi, những người dùng khác hoặc cộng đồng;
   3. chúng tôi được yêu cầu làm như vậy bởi chính phủ hoặc cơ quan quản lý hoặc theo yêu cầu của luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành; hoặc
   4. điều khoản chúng tôi cung cấp trên Nền tảng không còn khả thi hoặc khả thi về mặt thương mại.
   5. Trong bất kỳ trường hợp nào ở trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc vào lần tiếp theo bạn cố gắng truy cập vào tài khoản của mình, trừ khi chúng tôi bị cấm thông báo cho bạn theo luật.
  4. Khi bạn chấm dứt quyền truy cập, các điều khoản này cũng sẽ chấm dứt ngoại trừ các Điều khoản từ 10 đến 18.
  5. Khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp, chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản này (hoặc Chính sách sử dụng được chấp nhận) cho các cơ quan thực thi pháp luật và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn và cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn trong hệ thống của chúng tôi cho họ.
 14. Toàn bộ thỏa thuận
  1. Các điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bất kỳ người dùng nào và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng hoặc bất kỳ giao dịch nào trên Nền tảng. Các điều khoản này thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận, hứa hẹn, đảm bảo, bảo đảm, đại diện và hiểu biết khác giữa bất kỳ người dùng nào và chúng tôi, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, liên quan đến việc sử dụng hoặc bất kỳ giao dịch nào trên Nền tảng.
  2. Bạn thừa nhận rằng bạn sẽ không có biện pháp khắc phục nào đối với bất kỳ tuyên bố, đại diện, đảm bảo hoặc bảo hành nào (cho dù được thực hiện vô tội hay do sơ suất) không được nêu trong các điều khoản này.
 15. Các điều khoản quan trọng khác
  1. Chúng tôi có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này cho một tổ chức khác. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo nếu chúng tôi có kế hoạch thực hiện việc này. Nếu bạn không muốn tiếp tục hợp đồng với người được chuyển giao, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để kết thúc hợp đồng trong vòng một (1) tháng dương lịch kể từ khi chúng tôi thông báo cho bạn về việc chuyển giao được đề xuất và chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện trước cho bất kỳ sản phẩm không được cung cấp.
  2. Bạn chỉ có thể chuyển các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này cho người khác nếu chúng tôi đồng ý với điều này bằng văn bản.
  3. Nếu tòa án phát hiện một phần của hợp đồng này là bất hợp pháp, phần còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực. Mỗi phần của các điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có liên quan nào quyết định rằng bất kỳ điều khoản nào trong số đó là bất hợp pháp, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
  4. Ngay cả khi chúng tôi trì hoãn việc thực thi hợp đồng này, chúng tôi vẫn có thể thực thi nó sau đó. Nếu chúng tôi không nhấn mạnh ngay lập tức rằng bạn phải làm bất cứ điều gì bạn bắt buộc phải làm theo các điều khoản này hoặc nếu chúng tôi trì hoãn thực hiện các bước chống lại bạn liên quan đến việc bạn vi phạm hợp đồng này, điều đó không có nghĩa là bạn có nghĩa vụ thực hiện những việc đó và nó sẽ không ngăn cản chúng tôi thực hiện các bước chống lại bạn sau đó. Ví dụ: nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán và chúng tôi hối thúc bạn thanh toán mà vẫn tiếp tục cung cấp sản phẩm, chúng tôi vẫn có thể yêu cầu bạn thanh toán vào một ngày sau đó.
 16. Liên hệ
  1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này hoặc Chính sách sử dụng được chấp nhận, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contacts@velotrade.com.
 17. Ngôn ngữ
  1. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
 18. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
  1. Các điều khoản này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật của Đặc khu hành chính Hồng Kông.
  2. Chúng tôi muốn giải quyết khiếu nại của bạn mà không cần thông qua quy trình pháp lý chính thức. Trước khi khiếu nại Velotrade, bạn đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với contacts@velotrade.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn qua email trong thời gian sớm nhất có thể; tuy nhiên, việc thiếu phản hồi sẽ không được coi là cấu thành bất kỳ sự đồng ý hoặc khước từ nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết tranh chấp một cách không chính thức trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong khoảng thời gian đó, bạn hoặc Velotrade có thể đưa ra một thủ tục chính thức.

   Velotrade và bạn đồng ý rằng tất cả các tranh chấp, tranh cãi và khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ, các Điều khoản này và Điều khoản thanh toán của chúng tôi (bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, giải thích, hiệu suất, vi phạm hoặc chấm dứt chúng) sẽ được đề cập đến và cuối cùng được giải quyết bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (“HKIAC”) quản lý theo Quy tắc Trọng tài UNCITRAL có hiệu lực khi thông báo trọng tài được đệ trình, như được sửa đổi bởi Thủ tục HKIAC về Quản lý Trọng tài theo Quy tắc Trọng tài UNCITRAL. Luật trọng tài sẽ là luật Hồng Kông và địa điểm phân xử sẽ là Hồng Kông. Số lượng trọng tài viên sẽ là một, ngoại trừ trường hợp số tiền tranh chấp vượt quá 50.000 USD, i Luật trọng tài sẽ là luật Hồng Kông và địa điểm phân xử sẽ là Hồng Kông. Số lượng trọng tài viên sẽ là một, ngoại trừ trường hợp số tiền tranh chấp vượt quá 50.000 USD, trong trường hợp đó, số lượng trọng tài viên sẽ là ba. Các thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.

   Để tránh nghi ngờ, bất kỳ trọng tài nào theo các Điều khoản này sẽ diễn ra trên cơ sở cá nhân; trọng tài tập thể và các vụ kiện tập thể không được phép.

   Bất chấp những điều đã nêu ở trên, bạn hoặc Velotrade có thể đưa ra một vụ kiện riêng lẻ tại một tòa án khiếu nại nhỏ. Bạn đồng ý rằng, bằng cách tham gia các Điều khoản này, bạn và Velotrade đều từ bỏ quyền khởi kiện ra tòa án pháp luật (lưu tòa án khiếu nại nhỏ) hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với điều khoản giải quyết tranh chấp này, thay đổi đó sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào mà thông báo trọng tài đã được đệ trình vào hoặc trước ngày thay đổi có hiệu lực.
  3. Chính sách Sử dụng Chấp nhận được

  4. Như một phần của điều khoản sử dụng, bạn đồng ý không sử dụng sai Nền tảng hoặc giúp bất kỳ ai khác làm như vậy. Ví dụ: bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây liên quan đến Nền tảng:
   1. sử dụng Nền tảng của chúng tôi cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép;
   2. sử dụng Nền tảng của chúng tôi cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép;
   3. thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào;
   4. vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào hoặc giới hạn sử dụng dịch vụ;
   5. truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực hoặc phần không công khai của Nền tảng;
   6. can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, chẳng hạn như các phần mềm độc hại hoặc bất kỳ tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ, quá tải, gửi thư rác hoặc bom thư bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc tạo ra bất kỳ nội dung nào theo cách trên để can thiệp hoặc tạo ra áp lực không đáng có đối với Nền tảng;
   7. thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho Nền tảng hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào không phải là mã nguồn mở;
   8. truy cập, tìm kiếm hoặc tạo tài khoản cho Nền tảng bằng bất kỳ phương tiện nào (tự động hoặc cách khác) ngoài các giao diện được hỗ trợ công khai của chúng tôi (ví dụ: "scraping" hoặc tạo tài khoản hàng loạt) hoặc cố gắng làm như vậy;
   9. gửi thông tin liên lạc, khuyến mại hoặc quảng cáo không được yêu cầu hoặc thư rác;
   10. giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email nào;
   11. gửi thông tin nhận dạng nguồn đã thay đổi, lừa đảo hoặc sai lệch, bao gồm cả "giả mạo" hoặc "lừa đảo";
   12. thực hiện các cuộc khảo sát, các cuộc thi hoặc sơ đồ kim tự tháp, hoặc quảng bá hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có sự cho phép thích hợp;
   13. lạm dụng giới thiệu hoặc khuyến mãi;
   14. đăng, xuất bản, tải lên, hiển thị, phân phối hoặc chia sẻ tài liệu bất hợp pháp, không phù hợp, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng hoặc cố ý sai và / hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
   15. vi phạm thư hoặc tinh thần của các điều khoản sử dụng của chúng tôi;
   16. vi phạm luật hoặc quy định hiện hành theo bất kỳ cách nào; hoặc
   17. vi phạm quyền riêng tư hoặc xâm phạm quyền của người khác.

Cập nhập lần cuối: 25 May 2018