CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách này quy định:

 1. thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi;
 2. cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và bảo mật thông tin;
 3. cách bạn có thể truy cập và kiểm soát thông tin.

Trong chính sách này, "Velotrade" hoặc "chúng tôi" đề cập đến Velotrade Management Limited địa chỉ tại Phòng 24, Đơn vị 405-414, Tầng 4, Core E, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hồng Kông (cùng với công ty mẹ của chúng tôi) và "Nền tảng" có nghĩa là trang web của chúng tôi tại www.velotrade.com và phần mềm của chúng tôi, cụ thể là Velotrade Mobile.

Trong chính sách này, "thông tin cá nhân" đề cập đến bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc kết hợp dữ liệu và thông tin nào do bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông qua việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng được.

 1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập
  1. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau về bạn:
   1. thông tin tài khoản và hồ sơ mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như tên, địa chỉ email, chức danh, số điện thoại của bạn (gọi chung là "Dữ liệu Tài khoản");
   2. thông tin bạn cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ, chẳng hạn như khi bạn báo cáo sự cố cho chúng tôi hoặc tương tác với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bao gồm mọi thông tin liên hệ, tài liệu hoặc ảnh chụp màn hình (gọi chung là "Dữ liệu hỗ trợ");
   3. giao tiếp, tiếp thị và các tùy chọn khác mà bạn đặt khi thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ của mình hoặc khi bạn tham gia vào cuộc khảo sát hoặc bảng câu hỏi mà chúng tôi gửi cho bạn (gọi chung là "Dữ liệu tham khảo");
   4. chi tiết về mọi giao dịch, mua hàng hoặc đơn đặt hàng mà bạn đã thực hiện với chúng tôi (gọi chung là "Dữ liệu giao dịch");
   5. thông tin thanh toán, ví dụ chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn (gọi chung là "Dữ liệu tài chính");
   6. thông tin về thiết bị hoặc kết nối của bạn, ví dụ như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng cũng như công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua cookie và các công nghệ thu thập dữ liệu khác (vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi để biết chi tiết) (gọi chung là "Dữ liệu Kỹ thuật");
   7. Thông tin về việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng của chúng tôi, ví dụ như dòng nhấp chuột của bạn đến, thông qua và từ Nền tảng của chúng tôi, các sản phẩm bạn đã xem, sử dụng hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào các trang nhất định, tương tác trang thông tin (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua) hoặc các phương pháp để duyệt khỏi trang (gọi chung là "Dữ liệu sử dụng").
  2. Chúng tôi thu thập thông tin trên khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm:
   1. nhân viên, đại lý, cố vấn, chuyên gia tư vấn và nhà thầu của chúng tôi liên quan đến hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như nhân viên của chúng tôi tham gia vào việc thực hiện đơn đặt hàng của bạn, xử lý thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ;
   2. những người dùng khác của sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ chi tiết về (các) giao dịch thương mại do người dùng đăng;
   3. các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi hoặc các văn phòng ở nước ngoài cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ quản trị hệ thống và dịch vụ tiếp thị;
   4. các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, thanh toán, giao hàng, mạng quảng cáo, phân tích, nghiên cứu thị trường và thông tin tìm kiếm.
  3. Chúng tôi không thu thập dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu đặc biệt về bạn. Bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, chính trị, tôn giáo, tư cách thành viên công đoàn, di truyền học, sinh trắc học, sức khỏe hoặc xu hướng tình dục của bạn.
 2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập
  1. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi:
   1. chúng tôi cần thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký (hoặc sắp ký kết) với bạn, bao gồm cả việc vận hành các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cung cấp hỗ trợ khách hàng và các tính năng được cá nhân hóa cũng như để bảo vệ sự an toàn và bảo mật cho Nền tảng của chúng tôi;
   2. đáp ứng lợi ích hợp pháp không bị các quyền cơ bản hoặc quyền lợi bảo vệ dữ liệu của bạn ảnh, chẳng hạn như đối với nghiên cứu và phát triển, và để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi
   3. bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy vì một mục đích cụ thể, chẳng hạn như chúng tôi có thể gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị trực tiếp hoặc xuất bản thông tin của bạn như một phần của lời chứng thực hoặc câu chuyện của khách hàng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi với sự cho phép của bạn;
   4. chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.
  2. Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi (vui lòng tham khảo đoạn 9 để biết thông tin liên hệ), nhưng xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin của bạn đã diễn ra.
  3. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ công ty nào bên ngoài nhóm của chúng tôi vì mục đích tiếp thị, trừ khi có sự đồng ý cụ thể của bạn để làm như vậy.
  4. Đối với khách truy cập hoặc người dùng Nền tảng của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu, chúng tôi đã đặt ra cơ sở pháp lý của mình để xử lý thông tin của bạn trong Bảng cơ sở pháp lý ở cuối chính sách này.
 3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập
  1. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, hỗ trợ, cải thiện và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của mình, ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu, cơ sở hạ tầng, lập hóa đơn, xử lý thanh toán, hỗ trợ khách hàng, phân tích kinh doanh và các dịch vụ khác.
  2. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn với mục đích thực hiện các dịch vụ của họ và tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này duy trì tính bảo mật và an toàn của tất cả thông tin cá nhân mà họ xử lý thay mặt chúng tôi và thực hiện và duy trì các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của thông tin cá nhân của bạn.
  3. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để xác nhận rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi tham gia xử lý thông tin cá nhân theo cách cung cấp ít nhất cùng một mức độ bảo vệ như được cung cấp theo chính sách này. Trong trường hợp bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn hoặc ngừng xử lý không tuân thủ.
  4. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trên cơ sở tổng hợp hoặc không xác định với các bên thứ ba để nghiên cứu và phân tích, lập hồ sơ, và các mục đích tương tự nhằm giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.
  5. Nếu bạn sử dụng bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào mà Nền tảng của chúng tôi tích hợp, bạn có thể cấp cho nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba quyền truy cập vào tài khoản và thông tin của bạn. Chính sách và thủ tục của nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba không do chúng tôi kiểm soát và chính sách này không đề cập đến cách thông tin của bạn được thu thập hoặc sử dụng bởi nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba trước khi bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba.
  6. Nền tảng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này hoặc gửi thông tin đến họ, thông tin của bạn sẽ được điều chỉnh bởi chính sách của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi bạn gửi thông tin cho họ.
  7. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành, chẳng hạn như khi chúng tôi phản hồi các khiếu nại, quy trình pháp lý, thực thi pháp luật hoặc các yêu cầu về an ninh quốc gia.
  8. Nếu chúng tôi được bên thứ ba mua lại do sáp nhập, mua lại hoặc chuyển giao kinh doanh, thì thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ và / hoặc chuyển giao cho bên thứ ba liên quan đến giao dịch đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu giao dịch đó diễn ra và thông báo cho bạn về bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin của bạn.
 4. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập
  1. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu có trụ sở tại Singapore để lưu trữ thông tin mà chúng tôi thu thập.
  2. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp sau để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn:
   1. thông tin được mã hóa bằng công nghệ TLS / SSL; tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, với (các) yêu cầu Mật khẩu phải có độ dài ít nhất 8 ký tự và nó phải chứa: tối thiểu 1 chữ thường [az] và tối thiểu 1 chữ hoa [A-Z] và tối thiểu 1 ký tự số [0-9];
   2. quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bị hạn chế đối với nhân viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở cần phải biết nghiêm ngặt, những người sẽ chỉ xử lý thông tin của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và những người phải chịu trách nhiệm bảo mật;
   3. các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của chúng tôi được xem xét thường xuyên.
  3. Chúng tôi đã đưa ra các thủ tục để đối phó với bất kỳ vi phạm quyền riêng tư bị nghi ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm mà chúng tôi buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.
  4. Trong khi chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn, xin lưu ý rằng không có việc truyền tải thông tin nào trên Internet là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn, trong quá trình truyền qua Internet hoặc trong khi được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc do chúng tôi xử lý, là tuyệt đối an toàn và bảo mật.
  5. Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Chúng tôi định kỳ xem xét cơ sở và sự phù hợp của chính sách lưu giữ dữ liệu của mình.
 5. Cách chúng tôi chuyển giao thông tin toàn cầu
  1. Chúng tôi thu thập thông tin trên toàn cầu và chủ yếu lưu trữ thông tin đó ở Singapore. Chúng tôi chuyển, xử lý và lưu trữ thông tin của bạn bên ngoài quốc gia cư trú của bạn nơi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoạt động với mục đích cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
  2. Một số quốc gia mà các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đặt trụ sở có thể không có luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư tương đương với luật ở quốc gia bạn cư trú. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ này, chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng, quy tắc của công ty và các cơ chế thích hợp khác để bảo vệ việc chuyển giao thông tin.
 6. Quyền lợi của bạn
  1. Bạn có quyền:
   1. được thông báo về những gì chúng tôi làm với thông tin cá nhân của bạn;
   2. yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn;
   3. yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào trong bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn;
   4. yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn (tuy nhiên, lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện yêu cầu xóa của bạn cho mục đích lưu trữ hồ sơ, để hoàn thành giao dịch hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi);
   5. phản đối hoặc hạn chế việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả cho mục đích tiếp thị); yêu cầu nhận một số thông tin cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin đó cho một bên khác; và
   6. rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào mà chúng tôi dựa trên sự đồng ý để xử lý thông tin cá nhân của bạn (mặc dù điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình).
  2. Bạn có thể chọn không nhận tài liệu tiếp thị từ chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong thông tin liên lạc của chúng tôi, bằng cách cập nhật tùy chọn của bạn trong tài khoản của bạn trên Nền tảng của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không nhận tài liệu tiếp thị từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo hoặc thông tin cần thiết từ chúng tôi cho việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  3. Như một biện pháp bảo mật, chúng tôi có thể cần thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn khi xử lý các yêu cầu về quyền riêng tư của bạn hoặc khi bạn thực hiện các quyền của mình.
  4. Mọi yêu cầu theo đoạn 6.1 thường sẽ được giải quyết miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí quản lý hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức.
  5. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một (1) tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc nếu bạn đã đưa ra một số yêu cầu.
 7. Các thay đổi đối với chính sách này
  1. Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật chính sách đã thay đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng Nền tảng của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách sửa đổi.
 8. Chính sách đối với trẻ em
  1. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến các cá nhân dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng một cá nhân dưới 16 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin một cách nhầm lẫn hoặc vô ý từ một cá nhân dưới 16 tuổi.
 9. Liên hệ
  1. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contacts@velotrade.com hoặc gửi bất kỳ yêu cầu nào bằng văn bản tới:
   Velotrade Management Limited Phòng 24, Đơn vị 405-414, Tầng 4, Core E, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hồng Kông
  2. Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay từ đầu nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Nếu bạn có mối quan ngại chưa được giải quyết, bạn có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia nơi bạn sinh sống hoặc làm việc hoặc nơi bạn cảm thấy quyền của mình bị xâm phạm.

CHÍNH SÁCH COOKIES

  1. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định quyền truy cập của bạn và giám sát việc sử dụng cũng như lưu lượng truy cập web trên Nền tảng của chúng tôi để tùy chỉnh và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  2. Chúng tôi sử dụng cả cookie liên tục và cookie phiên. Cookie liên tục nằm trong trình duyệt của bạn và sẽ được chúng tôi đọc khi bạn quay lại Trang web của chúng tôi hoặc trang web đối tác sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cookie phiên chỉ tồn tại khi phiên kéo dài (thường là lượt truy cập hiện tại vào trang web hoặc phiên trình duyệt).
  3. Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:
   1. Cookie thiết yếu- đây là những cookie được yêu cầu cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi.
   2. Cookie phân tích / hiệu suất - những cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập và xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh Trang web của chúng tôi khi họ đang sử dụng nó. Ví dụ: điều này giúp chúng tôi cải thiện cách hoạt động của trang web bằng cách đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.
   3. Cookie mang tính chức năng - những cookie này được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi.
   4. Các cookie mục tiêu - những cookie này ghi lại lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi.
  4. Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối sử dụng tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc các phần của trang web của chúng tôi.

BẢNG CƠ SỞ PHÁP LÝ

Mục đích xử lý Loại dữ liệu được xử lý Cơ sở pháp lý
Để đăng ký bạn làm người dùng trên Nền tảng của chúng tôi Dữ liệu tài khoản Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn
Để cho phép bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi Dữ liệu tài khoản, Dữ liệu giao dịch, Dữ liệu hỗ trợ, Dữ liệu kỹ thuật và Nội dung người dùng Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn
Để xử lý các khoản thanh toán của bạn Dữ liệu tài khoản, Dữ liệu giao dịch, Dữ liệu tài chính Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn
Để thu số tiền quá hạn Dữ liệu tài khoản, Dữ liệu giao dịch, Dữ liệu tài chính Quyền lợi hợp pháp để thu hồi các khoản nợ đến hạn của chúng tôi
Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc điều khoản của chúng tôi Dữ liệu tài khoản Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn
Quản lý và duy trì sự an toàn và bảo mật của Nền tảng của chúng tôi Dữ liệu kỹ thuật Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn
Để nghiên cứu việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi Dữ liệu giao dịch, Dữ liệu hỗ trợ, Dữ liệu kỹ thuật, Dữ liệu sử dụng Quyền lợi hợp pháp để thu hồi các khoản nợ đến hạn của chúng tôi
Để thu thập phản hồi về các sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng của chúng tôi Dữ liệu Tài khoản Quyền lợi hợp pháp để thu hồi các khoản nợ đến hạn của chúng tôi
Cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm Dữ liệu Tài khoản, Dữ liệu Sở thích Sự đồng ý, bạn có thể huỷ bỏ bất kỳ lúc nào

Cập nhập lần cuối: 25 May 2018