Tiếp cận với thị trường của Velotrade rất nhanh chóng và dễ dàng.

Nhằm ngăn chặn các trường hợp lừa đảo và đảm bảo sự an toàn cho cả bên bán lẫn những nhà đầu tư, Velotrade áp dụng một quy trình thẩm định/đánh giá toàn diện đơn giản nhưng lại vô cùng toàn diện mà tất cả các doanh nghiệp đều phải trải qua trước khi họ được truy cập hoàn toàn tới nền tảng.

Velotrade là một công ty đăng kí kinh doanh và được quản lý tại Hong Kong, chính vì vậy, chúng tôi yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có mong muốn tham gia giao dịch trên nền tảng đưa ra các tài liệu cụ thể để xác thực rằng tất cả thông tin họ cung cấp là chính xác và đúng sự thật. Tại một vài quốc gia, quy trình này có tên gọi là KYC (Thu thập thông tin khách hàng). Quy trình kiểm tra và xác minh lý lịch này nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như gian lận danh tính và rửa tiền.

Quy trình thẩm định/đánh giá toàn diện bắt đầu với việc yêu cầu khách hàng cung cấp một vài thông tin cơ bản về doanh nghiệp của mình thông qua một mẫu đơn đơn giản. Sau đó, khách hàng sẽ được trao quyền truy cập hạn chế tới thị trường của chúng tôi. Tại bước này, khách hàng sẽ cần tải lên một số tài liệu cho phép chúng tôi xác thực và chấp thuận doanh nghiệp của họ. Sau khi được chấp thuận, khách hàng sẽ có quyền truy cập hoàn toàn tới thị trường giao dịch của Velotrade, nơi mà họ có thể đăng bán tất cả những hóa đơn mà họ muốn.

Phương thức hoạt động của quy trình thẩm định/đánh giá toàn diện theo từng bước:

Bước 1: Điền mẫu đơn đăng ký

Đây là bước bắt đầu của quy trình. Nếu bạn sở hữu hay đại diện cho một doanh nghiệp với mong muốn truy cập thị trường giao dịch của Velotrade để bán một hay nhiều hóa đơn, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản về bản thân và về doanh nghiệp của mình tại đây. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường link qua email để hoàn tất quá trình đăng ký.

Trước khi đăng ký, xin lưu ý rằng chúng tôi có một số tiêu chí tối thiểu bạn cần đáp ứng:

    1. Doanh nghiệp của bạn (hay doanh nghiệp bạn đang đại diện) phải là một công ty đã đăng ký kinh doanh được ít nhất 1 năm và phải tạo ra nguồn doanh thu tối thiểu 1.000.000$ USD (một triệu đô la Mỹ) mỗi năm, hoặc mức doanh thu tương đương tính trên đồng tiền khác.
    2. Bên mua hóa đơn của doanh nghiệp bạn cũng phải là một công ty đã đăng ký kinh doanh được ít nhất 3 năm, sở hữu một lịch sử tín dụng ổn định và phải tạo ra nguồn doanh thu tối thiểu 20.000.000$ USD (hai mươi triệu đô la Mỹ) mỗi năm.

Nếu cả doanh nghiệp của bạn lẫn bên mua hóa đơn đều đáp ứng được những tiêu chí này thì cả 2 đã sẵn sàng đăng ký và chuyển sang bước 2 đăng ký

Bước 2: Tải lên những tài liệu theo yêu cầu

Một khi đã hoàn tất đăng ký, bạn sẽ ngay lập tức có quyền truy cập hạn chế tới nền tảng Velotrade. Tùy thuộc vào một vài yếu tố, ví dụ như vị trí địa lý và loại hình kinh doanh, bạn sẽ được yêu cầu tải lên các tài liệu cụ thể nhằm giúp Velotrade và những đối tác bên thứ ba xác thực danh tính của bạn cũng như các thông tin về hoạt động kinh doanh của bên mua hóa đơn. Những tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn, mã số đăng ký công ty (CR) đối với những công ty tại Hong Kong và tài liệu có giá trị tương đương đối với những công ty tại các quốc gia khác cùng với báo cáo tài chính.

Quy trình này vô cùng đơn giản và hoàn toàn tự động. Bạn sẽ có thể tải lên những tài liệu được yêu cầu và gửi chúng đi đánh giá chỉ trong vài phút.

Bước 3: Chờ đợi quy trình xác thực được hoàn tất

Mặc dù chúng tôi thực hiện một vài bước của quy trình xác thực nội bộ, chúng tôi cũng hợp tác với những nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro bên thứ ba. Velotrade là một công ty đăng ký kinh doanh tại Hong Kong. Chúng tôi chịu quản lý của  Ủy ban Chứng khoán và  Hợp Đồng Tương lai Hồng Kông, vì vậy, quy trình xác thực mà chúng tôi tuân theo phải phù hợp với luật pháp địa phương để duy trì và thúc đẩy tính công bằng, hiệu quả, tính cạnh tranh, tính minh bạch và trật tự của các giao dịch.

Thông thường, bước đầu tiên của quy trình xác thực sẽ tuân theo phương pháp KYC (Thu thập thông tin khách hàng), xác minh danh tính, tài liệu và cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp bạn và bên mua hóa đơn. Sau đó, những nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro bên thứ ba sẽ giúp chúng tôi đánh giá mức độ uy tín của bên mua hóa đơn và đưa ra quyết định về trường hợp của bạn.

Ở bất kì thời điểm nào, Velotrade đều có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm tài liệu hoặc thông tin. Nếu tất cả tài liệu đều không gặp phải vấn đề gì và chúng tôi không cần yêu cầu thêm bất kì thông gì khác, quy trình xác thực sẽ chỉ kéo dài không quá vài tuần.

Đăng tải và bán hóa đơn của bạn

Một khi doanh nghiệp của bạn đã được xác thực và chấp thuận, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để mỗi khi giao dịch bán hóa đơn của bạn thành công, chúng tôi sẽ có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Quy trình xác thực chỉ cần được thực hiện một lần. Một khi chúng tôi đã xác thực được doanh nghiệp và thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, bạn sẽ được trao quyền truy cập hoàn toàn tới thị trường giao dịch của Velotrade, điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ có thể thoải mái đăng bán bất kì hóa đơn nào mà bạn muốn!