Guides

Trên trang cẩm nang bạn sẽ được cập nhật các kiến thức về tTài Trợ Thương Mại Quốc Tế. Nội dung cẩm nang sẽ giải thích sự khác nhau giữa các phương thức hỗ trợ tài chính như: Tài trợ chuỗi cung ứng, Bao thanh toán, Tài trợ thương mại điện tử, Chiết khấu hoá đơn và Các khoản phải thu thương mại. Đồng thời bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời cho các câu hỏi như: “ Làm sao tìm nguồn vốn cho hoạt động của công ty?, “Vốn lưu động là gì?” và “ Quản lý dòng tiền là gì?”
Bao thanh toán hoá đơn là gì?

Bao thanh toán hoá đơn là gì?

Bao thanh toán hóa đơn là quy trình tài trợ tài chính trong đó doanh nghiệp bán các hóa đơn chưa được thanh toán cho một bên thứ ba được gọi công ty bao thanh toán. Khi một hóa đơn được bán, công ty bên thứ ba trả một phần tiền của giá trị hóa đơn của khách hàng và...

read more
IncoTerms 2020 là gì?

IncoTerms 2020 là gì?

Incoterms là một bộ quy tắc được công nhận trên toàn cầu với chức năng hướng dẫn bên bán và bên mua trong việc soạn thảo và thực hiệp hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Lần đầu được giới thiệu vào năm 1936 bởi Phòng thương mại quốc tế (ICC), bộ quy tắc Incoterms 2020 đánh...

read more

Welcome

Velotrade provides Trade Finance products (SCF, Invoice Discounting, Factoring, eCommerce) to corporates in need of financing solutions. On Velotrade's marketplace, businesses can access working capital by securing advance payment from investors.

Office Location

Velotrade Management Limited
Room 24, Units 405‑414,
Level 4, Core E, Cyberport 3
100 Cyberport Road
Hong Kong

Opening Hours

M-F: 9am – 6pm

Email

contacts@velotrade.com