Tài khoản uỷ thác giữ là gì?

Tài khoản uỷ thác giữ là gì?

Việc thiết lập thỏa thuận uỷ thác quản lý tài khoản sẽ giúp giải quyết những vấn đề về sự tin tưởng giữa các đối tác khi họ có ít thông tin về nhau. Một uỷ thác quản lý tài khoản được thiết lập bởi tổ chức tài chính danh tiếng: bên mua sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi...
IncoTerms 2020 là gì?

IncoTerms 2020 là gì?

Incoterms là một bộ quy tắc được công nhận trên toàn cầu với chức năng hướng dẫn bên bán và bên mua trong việc soạn thảo và thực hiệp hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Lần đầu được giới thiệu vào năm 1936 bởi Phòng thương mại quốc tế (ICC), bộ quy tắc Incoterms 2020 đánh...