Tài trợ vốn dựa trên Đơn đặt hàng là gì?

Tài trợ vốn dựa trên Đơn đặt hàng là gì?

Thiếu vốn hoạt động luôn là một trong những vấn để mà chủ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) phải đau đầu. Tài trợ vốn theo Đơn đặt hàng (PO) là một trong những phương thức tiếp cận vốn cho doanh nghiệp này có thể cân nhắc. Với phương thức này, Doanh nghiệp có thanh...
Tài trợ vốn lưu động là gì?

Tài trợ vốn lưu động là gì?

Tài trợ vốn lưu động là giải pháp tài chính phù hợp cho các doanh nghiệp cần vay vốn cho mục đích chi trả các khoản chi phí không quá lớn như chi phí hoạt động và tiền lương nhân viên. Đây là một giải pháp phổ biến với các doanh nghiệp mà dòng tiền hàng tháng không ổn...
Tài trợ chuỗi cung ứng là gì?

Tài trợ chuỗi cung ứng là gì?

Tài trợ chuỗi cung ứng là một phần quan trọng trong Quản lý chuỗi cung ứng giúp kết nối Bên mua, Bên bán và các Tổ chức tài trợ tài chính. Tài trợ chuỗi cung ứng giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí tài chính và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Và quan trọng...
Chiết khấu hoá đơn là gì?

Chiết khấu hoá đơn là gì?

Chiết khấu hóa đơn là hình thức doanh nghiệp bán hóa đơn thương mại cho một bên thứ ba, thường được gọi là công ty tài trợ tài chính. Ngay sau khi giao dịch bán hóa đơn được hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nhận được một khoản ứng trước dựa trên trị giá hóa đơn trong khi đó...
Bao thanh toán hoá đơn là gì?

Bao thanh toán hoá đơn là gì?

Bao thanh toán hóa đơn là quy trình tài trợ tài chính trong đó doanh nghiệp bán các hóa đơn chưa được thanh toán cho một bên thứ ba được gọi công ty bao thanh toán. Khi một hóa đơn được bán, công ty bên thứ ba trả một phần tiền của giá trị hóa đơn của khách hàng và...